طراحی نرم افزار به سفارش مشتری
اپ موبایل، وب بیس، سیستم های مدیریتی

در عصراطلاعات نمی توان علم یا صنعتی را یافت كه آثار فن آوری اطلاعات در آن دیده نشود. فن آوری اطلاعات به عنوان یك فن آوری زیر بنایی قادر است در تمامی ابعاد زندگی و كسب و كار تاثیرگذار باشد. در این میان نرم افزار می تواند به عنوان یك ركن اساسی با اهمیت ویژه ای مطرح باشد و توجه به آن می تواند در موفقیت های کاری بسیار راهگشا باشد

در اكثر راهكارهای موجود در بازار نرم افزار، فرایند های از پیش تعریف شده ای مشخص و پیاده سازی شده است و در بسیاری از موارد، این فرایند ها مطابق وضعیت موجود در سازمان مشتریان نمی باشد و در نهایت یك نرم افزار را به یك راه حل ناكارآمد تبدیل كرده و مشتریان را در سردرگمی انتخاب های مختلف قرار می دهند.

درك و شناخت صحیح از نیاز مشتریان و تجزیه و تحلیل دقیق خواسته های آنها و طراحی نرم افزارهای سفارش مشتری بر اساس نیازهای مطرح شده و به كار گیری آنها در راهكارهای پیشنهادی یكی از دلایل موفقیت ماست

برخی از مشتریان ما

شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی / وزارت ارشاد / توانیر / شرکت آب و فاضلاب / سازمان نانو / شرکت ساختمانی 115 / شرکت آب کوثر / شرکت معادن سرمک / شرکت آواپزشک / شرکت داروسازی آوه سینا / شرکت داروسازی ارسطو / شرکت دل آسا / شرکت الکترونیک کاران / شرکت صنعتی تلاش / سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

ثبت درخواست مشاوره