اندیکاتور های رایگان ایده افزار

اندیکاتور رسم پیووت پوینت Pivot Point

اندیکاتور رسم پیووت پوینت Pivot Point

این اندیکاتور خطوط پیوت پوینت را بر اساس تایم فریم انتخابی رسم میکند. تایم فریم انتخابی میتواند ماهیانه، هفتگی، روزانه، 12 ساعته تا 1 دقیقه باشد. همچنین برای رسم خطوط پیوت پوینت از 5 الگوریتم متفاوت نظیر Floor ، Woodie ، Camarilla ، Fibonacci ، Demark استفاده شده است که می توانید بر اساس نیاز و تحلیل از هریک جداگانه استفاده نمایید. Time Seperate یا جداکننده های زمانی نیز در این اندیکاتور گنجانده شده است که استفاده از آن باعث تشخیص مناسب تغییرات قیمت نسبت به خطوط رسم شده پیوت می شود.